ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1993

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ HUNGARIAN GIPSY CONCERT ORCHESTRA

20 Οκτωβρίου 1993